[Review of: S Bijker (2009) Wezen en weldoen. 375 jaar Doopsgezinde wezenzorg in Haarlem]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)127-128
TijdschriftHolland: historisch tijdschrift
Volume43
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit