[Review of: S Fadaee (2012) Social Movements in Iran. Environmentalism and civil society.]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)544-547
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume58
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit