[Review of: S. Heydon. Modern Medicine and International Aid:Khunde Hospital, Nepal, 1966-98]

V. Neelakantan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)15
TijdschriftWellcome History
Volume48
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit