[Review of: S. Mohr. Clausal architecture and subject positions: Impersonal constructions in the Germanic languages]

O.N.C.J. Koeneman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)143-162
TijdschriftJournal of Comparative Germanic Linguistics
Volume10
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit