[Review of: S.A. Smith (2011) The Religion of Fools? Superstition Past and Present]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)220-221
TijdschriftFolklore
Volume122
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit