[Review of: Simon Franklin (1991), Sermons and Rhetoric of Kievan Rus']

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)729–730
Aantal pagina's2
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume105
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit