Review of Simon Werrett, Thrifty Science: Making the Most of Materials in the History of Experiment (Chicago/London: University of Chicago Press, 2019)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)668-669
Aantal pagina's2
TijdschriftIsis
Volume111
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit