Review of "Sjef Barbiers, Hans Bennis, Gunther de Vogelaer, Magda Devos and Margreet van der Ham. [Review of: Sjef Barbiers (2005) Syntactische Atlas Nederlandse Dialecten (SAND). Volume I. 'Kaarten' (maps, 95 pages) and 'Commentaar' (79 pages)]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

89 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)56-62
TijdschriftIt Beaken
Volume68
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit