[Review of: Sjouk Hoitsma (2010) Roffa 5314. Stijl van Zuid]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

6 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)220-222
TijdschriftVolkskunde
Volume113
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit