[Review of] SonorCities: Learning Culture through City Soundscapes — A Digital Educational Tool: Occasional Paper 11

Anna-Maria Sichani

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftJournal of Modern Greek Studies
StatusGepubliceerd - sep. 2016

Citeer dit