Review of Soviet Fates and Lost Alternatives [Review of: . Soviet Fates and Lost Alternatives]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)278-280
TijdschriftThe Journal of Modern History
Volume84
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit