[Review of: S.T. Grimes (2012) Strategy and war planning in the British Navy, 1887–1918]

J. Anten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)122-123
TijdschriftTijdschrift voor Zeegeschiedenis
Volume32
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit