Review of: Sylvia Crumbach (2014) Zurück zu unserem Cheruskerhof! Anschauliche “Kulturhöhe” im Germanengehöft auf dem Barkhauser berg, Oerlinghausen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftEXARC Journal
Volume2016
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit