[Review of: T. Dyson. The Politics of German Defense and Security: Policy Leadership and Military Reform in the Post_Cold War Era]

G.A. Mattox

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

  Originele taal-2Niet gedefinieerd
  TijdschriftGerman Politics and Society
  Volume27
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 2009

  Citeer dit