[Review of: T. Hoekema (1992) Kurze Formenlehre des westerlauwersk Frysk]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

35 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)30-35
TijdschriftTydskrift foar Fryske Taalkunde
Volume9
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit