[Review of: Tam Majores quam Minores. In Search of the Better and Lesser People from Bruges during theThirteenth Century]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftThe Medieval Low Countries. An Annual Review
Volume5
StatusGepubliceerd - 29 sep. 2018

Citeer dit