[Review of: Taras Hunczak and Dmytro Shtohryn, eds. (2003), Ukraine: The Challenges of World War II]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)131-132
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Ukrainian Studies
Volume30
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit