[Review of: Th. Bender (ed.), The antislavery debate (Berkeley/New York 1992)]

Angelie Sens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)329-332
Aantal pagina's4
TijdschriftTheoretische Geschiedenis
Volume21
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit