Review of 'The Act of Killing' by dir. Joshua Oppenheimer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
TijdschriftH-Net Reviews
StatusGepubliceerd - sep. 2014

Citeer dit