[Review of: . The Allegory of Acolastus. Biblical Allegoresis and its Literary Reflex in Gnapheus’s Acolastus (1529).]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)369-374
TijdschriftChurch History and Religious Culture
Volume89
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit