[Review of the book]: Gender and the First World War

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)733-734
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume127
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit