Review of the Book 'Genera of Bionectriaceae, Hypocreaceae and Nectriaceae (Hypocreales, Ascomycetes)'

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)502-503
  TijdschriftReview in Mycotaxon
  Volume73
  StatusGepubliceerd - 1999

  Citeer dit