Review of the book: Itagi N.H. and Singh, S.K. (eds) (2002); Linguistic Landscaping in India with Particular Reference to the New States

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

190 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftLanguage Problems and Language Planning
Volume29
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit