Review of the book: The daily growth cycle of phyto-plankton

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)404-405
TijdschriftActa Botanica Neerlandica
Volume42
StatusGepubliceerd - 1993
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit