Review of: The Dragon Daughter and other Lin Lan Fairy Tales

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)238 – 242
Aantal pagina's5
TijdschriftVolkskunde
Volume123
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2022

Citeer dit