[review of] The Emancipation of Biblical Philology in the Dutch Republic, 1590–1670. Dirk Van Miert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftRenaissance Quarterly
Volume72
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit