[Review of: . The man-leopard murders; History and society in colonial Nigeria]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftCurrent Anthropology
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit