[Review of: . The riverbones; Stumbling after Eden in the jungles of Suriname]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftNRC Handelsblad
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit