[Review of: Timmermann (2015) Incitement in international law]

Kjell Anderson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)381
Aantal pagina's384
TijdschriftLeiden Journal of International Law
Volume28
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit