[Review of: Timothy Jacob-Owens, Multilingualism on Amrum. Language contact and variation 1839-1851 (Estrikken/Alstrake 105) Kiel-Groningen, 2017, ISBN 978-3-954743-06-5]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

24 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)80-83
TijdschriftUs Wurk. Tydskrift foar frisistyk
Volume67
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusGepubliceerd - jul. 2018

Citeer dit