[Review of: Ton Dekker (2000) Volkscultuur. Een inleiding in de Nederlandse etnologie]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)227-229
TijdschriftRheinisch-Westfälische Zeitschrift für Volkskunde
Volume50
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit