[Review of: Torsten Fischer (2006) Tod und Trauer. Todeswahrnehmung und Trauerriten in Nordeuropa.]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)241-243
TijdschriftRheinisch-Westfälische Zeitschrift für Volkskunde
Volume51
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit