[Review of: V. Campion-Vincent (2005) Organ Theft Legends]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)336-339
TijdschriftFabula
Volume48
Nummer van het tijdschrift3/4
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit