[Review of: V.F. Faltings (1992) Friesische Studien I]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

224 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)217-219
TijdschriftAmsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik
Volume40
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit