[Review of: W. den Hertog (1997) De abdij van Loosduinen. Cisterciënzerinnenklooster van 1229-1572]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

160 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)411-414
TijdschriftHolland: historisch tijdschrift
Volume30
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit