[Review of: W. Klooster, Illicit riches. Dutch trade in the Caribbean, 1648-1795 (Leiden 1998)]

Angelie Sens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

24 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)608-609
Aantal pagina's2
TijdschriftBijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden
Volume114
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit