[Review of: W. Klooster. Trade, and Slavery in an Expanding World: Essays in Honor of Piet Emmer]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)152-154
TijdschriftSlavery & Abolition
Volume32
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit