Review of: What is Early Modern History? By Merry E. Wiesner-Hanks

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftHistory
Volumen/a
Nummer van het tijdschriftn/a
DOI's
StatusGepubliceerd - 24 mei 2022

Citeer dit