[Review of] Willem Erven, e.a., Florarium temporum (Bloemhof der tijden). Een laatmiddeleeuwse wereldkroniek door Nicolaas Clopper

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Vertaalde titel van de bijdrageWillem Erven e.a., Florarium Temporum (Garden of Flowers of Time). A Late Medieval World Chronicle by Nicolaas Clopper
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume134
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit