Review of: William A. Starna, From Homeland to New Land: A History of the Mahican Indians, 1600-1820 (Lincoln, NE, 2013)

Kees-Jan Waterman, MA

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)83-84
TijdschriftDe Halve Maen: magazine of the Dutch colonial period in America
Volume86
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit