[Review of: “Wim Blockmans, Mikhail Krom en Justyna Wubs-Mrozewicz (eds.), The Routledge Handbook of maritime trade around Europe , 1300-1600: Commercial networks and urban autonomy”]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)76-79
Aantal pagina's4
TijdschriftTijdschrift voor Zeegeschiedenis
Volume37
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - mei 2018

Citeer dit