Review of: Wim S.M. Hoogbergen, The Boni Maroon Wars in Suriname (Leiden, 1990)

Kees-Jan Waterman, MA

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)451-452
TijdschriftThe Americas: A Quarterly Review of Inter-American Cultural History
Volume50
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit