Review of: Working-Class Nationalism and Internationalism until 1945. Essays in Global Labour History. Edited by Steven Parfitt, Lorenzo Costaguta, Matthew Kidd, and John Tiplady

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)353-354
TijdschriftThe Historian
Volume81
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit