Review of: Young, O.R., et al. (2008). Institutional INterplay: Biosafety and Trade. Hong Kong: United Nations University Press

K. Murdock

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)599-603
TijdschriftJournal of Agricultural & Environmental Ethics
Volume22
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit