[Review of: Zenon E. Kohut (1988), Russian Centralism and Ukrainian Autonomy. Imperial Absorption of the Hetmanate, 1760s–1830s]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)56-57
Aantal pagina's2
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume104
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit