[Review of: Zuzanna BugumiŁ (2018) Gulag Memories. The Rediscovery and Commemoration of Russia's Repressive Past]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)749
Aantal pagina's750
TijdschriftAmerican Historical Review
Volume125
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - apr 2020

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '[Review of: Zuzanna BugumiŁ (2018) Gulag Memories. The Rediscovery and Commemoration of Russia's Repressive Past]'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit