[Review of: Rubin & Schwanitz (2014) Nazis, Islamists and the Making of the Modern Middle East.]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Aantal pagina's2
TijdschriftJewish Political Studies Review
Volume25
Nummer van het tijdschrift3-4
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit