Review [Review of: B. Kortmann (2005) Dialectology meets typology: Dialect grammar from a cross-linguistic perspective]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

151 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)604-608
TijdschriftLanguage in Society
Volume37
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit