Review [review of Dirk van Miert (ed.). The kaleidoscopic scholarship of Hadrianus Junius (1511-1575): Northern Humanism at the dawn of the Dutch Golden Age. (Brill’s studies in intellectual history, vol. 199.) Leiden/Boston, Brill,2011]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftSeventeenth-century News (Neo-Latin News)
Volume61
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit