Review [review of Elke Brems, Orsolya Réthelyi and Ton van Kalmthout (eds.), Doing Double Dutch: The International Circulation of Literature from the Low Countries (Leuven: Leuven University Press, 2017)]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftJournal of Dutch Literature
Volume8
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit